Sport Zorgt Sneek!

Plezier, meedoen en persoonlijke ontwikkeling!

In de gemeente Sudwest-Fryslan doet een groot aantal jongeren nog onvoldoende mee aan sport, terwijl ze dat wel graag willen. Dit komt vaak door een beperkt of niet passend aanbod, ontbrekende financiën, onbekendheid met de mogelijkheden en een (te) grote afstand tot het sportaanbod. Sport is bij uitstek geschikt om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, je sociale netwerk te vergroten, problemen die je ervaart zelf aan te kunnen pakken én om te zorgen voor een fit lichaam en geest.

De Activity Foundation wil met het programma Sport Zorgt - dat in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij is samengesteld - inspelen op de behoeften en belevingswereld van deze jongeren. Met een gerichte gedragsaanpak wil ze zorgen dat de jongeren blijvend meedoen aan (vecht)sport. Het programma Sport Zorgt in Sneek is een samenwerking van verschillende partijen. De programma-coördinatie ligt bij de Activity Foundation. De drie lokale vechtsportaanbieders Sportclub F en F The Inner Way, Unlimited the Inner Way en Gym De Leeuw zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventie. Verschillende zorg-, en onderwijsorganisaties uit de gemeente zijn verantwoordelijk voor het doorverwijzen van de doelgroep.

Deze organisaties zullen ook zorgen voor de integratie van de aanpak in de begeleiding en behandelplannen van de jongeren. Wanneer de jongere het programma doorlopen heeft, kan hij of zij doorstromen naar het reguliere sportaanbod in Sneek.

In de Sport Zorgt aanpak die de Activity Foundation gebruikt, vormt een zogenaamde agressieregulatie en weerbaarheid methodiek de basis. Doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 12 – 21 jaar. De deelnemers worden in een vechtsportomgeving uitgedaagd om zowel fysiek, mentaal als emotioneel op een bewuste wijze te handelen. Er wordt in het programma themagericht gewerkt. Per situatie wordt bekeken welke thema’s centraal moeten staan om de jongeren verder te helpen. De inhoud van de lessen is dan ook niet gestandaardiseerd. Veel gebruikte psychosociale thema’s zijn:

• Herkennen en erkennen van emoties

• Stellen van grenzen

• Zelfbeheersing

• Persoonlijke integriteit

• Omgaan met druk en stress

• Doorzetten

De docenten die de interventie verzorgen, zijn specifiek opgeleid en worden voortdurend bijgeschoold. Wetenschappelijk onderzoek wijst op de opvoedende waarde van vechtsporten. Deze uitkomsten blijken grotendeels afhankelijk van de benadering en deskundigheid van de trainer. Vandaar dat we waarde hechten aan een sociaal veilig en pedagogisch goed klimaat én professionele docenten voor de groep.

Wilt u meer informatie over het Sport Zorgt programma, de Activity Foundation of de clubs? Neemt u dan contact
op met de Activity Foundation via 0515-432030 of via peter@activityfoundation.nl