Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Verdiepingsdag Reiki & Seichem Tera Mai II

26 Sep 2021

Deze dag staat in het teken van het verdiepen in de materie van Reiki & Seichem Tera Mai II. Om die reden wordt dit evenement in besloten kring gehouden en op persoonlijke uitnodiging.

Praktische informatie
Zondag 26 september 2021
9.00 - 16.00 uur
Lange Veemarktstraat 3, 8601 ET Sneek

Kosten
€ 150,-

Aanmelden
De aanmelding gaat op persoonlijke uitnodiging door het Healing Centre.