Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Contact

Contact

Sportclub F en F The Inner Way
Lange Veemarktstraat 3
8601 ET Sneek
Tel. (0515) 43 20 30
KVK: 01060974
E-mail: info@sportclubfenf.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon

Voor iedere sportclub, is het van belang om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) te hebben. De VCP is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De VCP is eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon van Sportclub F en F The Inner Way:

Mevr. Willie Vis

t: 06-25064340

Locaties

Voor alle twaalf locaties van Sportclub F en F The Inner Way geldt hetzelfde correspondentie-adres: dat van onze hoofdlocatie in Sneek.

Sneek

F en F The Inner Way
Lange Veemarktstraat 3
8601 ET Sneek

Workum

Sporthal de Rolpeal
Weverswei 2
8711 GP Workum

Harlingen

Waddenhal
Westerzeedijk 15
8862 PK Harlingen

Groningen

Gymzaal Violenstraat (bovenzaal)
Violenstraat 4
9712 RH Groningen

Franeker

Gymzaal Anna Maria van Schurman (AMS)

Cort van der Lindenstraat 1

8802 RX Franeker

Gorredijk

Gymzaal Burg. Harmsmaschool
H. Ringenoldusstraat 3
8401 PV Gorredijk

Heerenveen

Gymzaal De Kempenaer
Dr. Wumkeslaan 4
8442 EM Heerenveen

Bolsward

Gymzaal Marne College
Schoolstraat 3,
8701 DX Bolsward

Leeuwarden

Gymzaal Prins Mauritsschool
Brandemeer 1-3 (wijk Bilgaard)
8918 GE Leeuwarden

Joure

Sporthal De Stuit
E.A. Borgerstraat 25
8501 NC Joure

Wolvega

Gymzaal Terra Collega Wolvega
Paulus Potterstraat 33
8471 VM Wolvega

Balk

Basisschool St. Ludgerus
Siemen de Jongstrjitte 4
8561 DP Balk