Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Bijzondere spreekbeurt voor Marijn Hanegraaf in Jonkerslân

18 Nov 2010

Marijn Hanegraaf uit Jonkerslân – karateka bij de F en F-dojo in Gorredijk – heeft een bijzondere spreekbeurt gehouden in zijn groep 7/8 op OBS De Lytse Jonker uit Jonkerslân. Hij liet zijn klasgenoten zien en horen wat het betekent om aan karate te doen en had ter ondersteuning Senpai Klaas Jansen – trainer van de Gorredijkster dojo – meegenomen naar school.

Marijn had veel krantenknipsels verzameld over karate bij F en F, uit kranten als de Woudklank en de Leeuwarder Courant, en maakte bovendien uitstekend gebruik van het digitale schoolbord. Daarop toonde hij verschillende filmpjes vanaf internet, onder andere de film die onlangs over de 9-e internationale Waterpoort Cup in Sneek is gemaakt. Karateka en trainer Klaas Jansen deed ook verschillende karate-oefeningen met de hele klas, van warming-up tot en met enkele kata’s. Juf Hilda Bron waardeerde Marijn zijn spreekbeurt zelfs met een 9,2 als cijfer, een fantastisch resultaat. Gefeliciteerd Marijn!