Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Healing Centre F en F The Inner Way komt in Zorg & Welzijn-krant

03 Dec 2010

Een paginagroot artikel over het Healing Centre van F en F The Inner Way verschijnt in de speciale Wegwijzer Zorg & Welzijn-krant van uitgeverij Mimicryuit Sneek. Deze krant wordt tussen maandag 6 december en vrijdag 17 december huis-aan-huis verspreid in Zuidwest Friesland in maar liefst 60.000 woningen.

Het is een interessante krant vol wetenswaardigheden op het gebied van zorg en welzijn die je uiteraard absoluut gezien moet hebben. Wij mogen ons artikel alvast op onze site zetten zodat onze lezers alvast een indruk kunnen krijgen van wat de krant inhoudt – hou uw brievenbus nauwlettend in de gaten – én natuurlijk van de manier waarop wij ons Healing Centre presenteren.

Onze pagina kunt u vinden als u hierop klikt: Artikel over Healing Centre F en F The Inner Way in Zorg & Welzijn-krant van uitgeverij Mimicry uit Sneek, december 2010 en wij wensen iedereen veel leesplezier en natuurlijk veel gezonde tips uit de Wegwijzer Zorg & Welzijn toe.