Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2011

10 Dec 2010

Het huidige economische klimaat zal door velen als zwaar, maar vooral ook als uitdagend worden gezien.

Ook Sportclub F en F The Inner Way heeft te maken met lastenverhogingen en prijsstijgingen van producten, materiaal, gas, water en elektra. Desondanks hebben wij, mede gezien deze moeilijke economische tijden, onze tarieven al vanaf 1 januari 2009 niet verhoogd.

Om u van dienst te kunnen blijven met het geven van hoogwaardige wekelijkse bewegingslessen ontkomen wij er niet aan per 1 januari 2011 onze tarieven aan te passen. Deze prijsverhoging hebben wij zo veel mogelijk willen beperken. Wij stellen alles in het werk om onze dienstverlening op een hoog niveau te houden en deze zelfs te verbeteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende en tijdig te hebben geïnformeerd en rekenen op een prettige voorzetting van uw lidmaatschap.