Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Auke Manderfeld en Floris Potma in LINKK

11 Dec 2010

Auke Manderfeld en Floris Potma – beide karateka’s uit respectievelijk Hitzum en Sneek – werd vlak na hun terugkomst uit Japan geinterviewd voor het blad LINKK. LINKK is een tijdschrift in het Fries dat 6 maal per jaar op scholen verschijnt en wordt uitgegeven door Taalsintrum Frysk van CEDIN. Daarnaast is het een televisieserie die wordt gemaakt door Omrop Fryslan. In de nummer drie editie van het tijdschrift LINKK van dit jaar (december 2010) krijgen Floris en Auke het woord. Zij vertellen honderduit over hun deelname aan de Samurai Cup in Nagoya en hun ervaringen en belevenissen in het land van de Rijzende Zon.

Wil jij het hele verhaal lezen en je Frysk een beetje opvijzelen? Klik dan hier LINKK 3 2010