Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

ActivityRun op zaterdag 3 juni t.b.v. aangepast sporten, doe jij mee?

02 Jun 2017

SNEEK - Zaterdag 3 juni a.s. organiseren Stichting Activity Foundation en Sportclub F en F The Inner Way de jaarlijkse ActivityRun. Met de ActivityRun organiseren we een fondswervingsevenement waarmee het onze wens is om ons in te zetten voor Aangepast Sporten in het algemeen en voor Fit Door Sport uit Sneek in het bijzonder.

Het dagprogramma is:
09.30 Inleveren sponsorbedrag en sponsorformulieren
10.00 Energizer
10.30 Hardlopen jeugd met (NULLve) muziek
11.00 Veiling
11.30 Workshop Nieuw-Zeelandse Haka verzorgd door Hiko Haka
12.15 Uitreiking aandenken kinderen
12.30 Hardlopen junioren en senioren met (NULLve) muziek
13.00 Uitreiken Cheque FDS/SAZS aan Maria Poiesz
13.15 Workshop verzorgd door Salséro Mboka Dancing Centre
14.00 Uitreiken aandenken junioren en senioren