Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Nieuwe Respons trainers in Friesland!

16 Apr 2021

Op woensdag 14 april jl. hebben Mark Potma en Gert Jan Pels van Sportclub F en F The Inner Way de opleiding voor Respons trainer succesvol afgerond. De opleiding voor Respons trainer werd verzorgd door Wouter Schols van het NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij) als voorbereiding op het Respons project dat door een samenwerking van het gemeentelijk sportakkoord Súdwest-Fryslân, Stichting Activity Foundation en het NIVM, jongeren in de gemeente Súdwest-Fryslân in (een positieve) beweging wil krijgen door het verzorgen van Respons-lessen op basisscholen.

Respons is een pedagogisch beweegprogramma voor leerlingen binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met als doel om iedereen in deze doelgroep klassikaal om te leren gaan met pesten, groepsdruk, agressie, geweld en onveiligheid. De aanleiding hiervoor is dat deze onderdelen vaak een belemmering vormen bij jeugd om o.a. niet te gaan sporten of uiteindelijk af te haken met alle gevolgen van dien. De methodiek vormt de basis van drie pedagogische lessenreeksen, bestaande uit zeven lessen die uitnodigend en uitdagend zijn voor de doelgroep en waarin één probleem / thema centraal staat. De methode gaat uit van bewegend leren waarbij waarden en werkvormen afkomstig uit de vechtsporten en weerbaarheidstrainingen worden gebruikt.

We zijn ontzettend trots en we kunnen niet wachten om te beginnen!