Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Respons wegens succes uitgebreid met nog eens 25 klassen!

15 Oct 2022

Wij hebben vanuit ambitie 1: Inclusief Sport & Bewegen van het Lokaal Sport Akkoord succesvol initiatief genomen voor de interventie Respons en Sport Zorgt met als doel om kinderen inclusief te krijgen bij het sporten en bewegen. Nu het laatste jaar van het project is aangebroken, hebben we door de ervaring ontdekt dat er een steeds groter wordend maatschappelijk belang is voor onderricht in normen, waarden, en omgang met elkaar. In eerste instantie is er een subsidie gegeven om Respons te geven aan 10 klassen in jaar 1 van de uitvoering (2021) en 15 klassen in jaar 2 van de uitvoering. 

We zijn na de voorbereiding gestart door in het voorjaar van 2021 een team Respons docenten op te laten leiden. Daarna zijn we in september 2021 gestart met uitvoeren en hebben sindsdien al bijna 700 leerlingen bereikt, verdeeld over 31 klassen in 11 basisscholen. Uit evaluatie (RMC 2022) is gekomen dat de Respons trainingen effectief waren. Alle respondenten hebben aangegeven weer gebruik te willen maken van de Respons weerbaarheidstraining. Een mooi resultaat! 

Wegens succes is de subsidie in 2022 - 2023 uitgebreid met nog eens 25 klassen!