Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Recordaantal deelnemers tijdens karate examens bij F en F

15 Jan 2011

SNEEK – Zaterdag 15 januari namen 94 karateka’s afkomstig van The Inner Way dojo’s uit Sneek, Heerenveen, Leeuwarden, Joure, Gorredijk, Bolsward en Franeker deel aan de halfjaarlijkse karate examens van Sportclub F en F The Inner Way voor jeugd en junioren. Het slagingspercentage was 100% na afloop van dit ongekend technisch hoogstaande examen.

De kandidaten werden, verdeeld over drie leeftijdsgroepen, geëxamineerd in de onderdelen Kihon, Kumite, Renraku, Ido Geiko, Kata en juiji Kumite en besloten het examen traditioneel met het onderdeel tameshiwari (breektest red.). Daarnaast was er voor de junioren een hardlooptest over respectievelijk 1,5, 3 en 6 km. Het examen vergde nogal wat van concentratie van de examencommissie en het zitvlees van de toeschouwer  want de eerste groep startte namelijk al om 8.30 uur en de laatste groep van om 19.30 uur klaar. Desalniettemin een prachtig sportieve dag, waarbij iedereen tot het uiterste ging. Uiteraard waren ook de nevenzaken prima geregeld en konden de bezoekers zich gedurende de rustmomenten verlustigen aan lekkernijen aan de bar. Een kommetje snert, bal gehakt met satesaus of gewoon een simpel kopje koffie. Wij feliciteren hierbij nogmaals alle deelnemers en bedanken de senpai’s voor hun hulp en de aanwezige ouders, familie en bekenden voor hun support.