Sport Zorgt Sneek!

Sportclub F en F The Inner Way verzorgt in samenwerking Stichting Activity Foundation het Sport Zorgt Sneek! programma. Het Sport Zorgt Sneek! programma is een samenwerking met verschillende partijen. O.a. met het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM), verschillende zorg-, en onderwijsinstellingen en de gemeente.

Sportclub F en F The Inner Way is de uitvoerder van het interventieprogramma voor gedragsaanpak enerzijds en sportparticipatie anderzijds voor jongeren van 13-21 jaar. Sport is bij uitstek geschikt om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, je sociale netwerk te vergroten, problemen die je ervaart zelf te kunnen aanpakken èn om te zorgen voor een fit lichaam. In de gemeente Súdwest-Fryslân doet een groot aantal jongeren nog onvoldoende mee aan sport, terwijl ze dat wel graag willen. Dit komt door een beperkt, of niet passend aanbod, ontbrekende financiën, onbekendheid met de mogelijkheden en een (te) grote afstand tot het sportaanbod.

Met het programma spelen de clubs in op de behoeften en belevingswereld van jongeren. De deelnemers worden in een vechtsportomgeving uitgedaagd om zowel fysiek, mentaal als emotioneel op een bewuste wijze te handelen. Er wordt in het programma themagericht gewerkt. Per situatie wordt bekeken welke thema's centraal moeten staan om de jongeren verder te helpen. Veel gebruikte psychosociale thema's zijn:

>Herkennen en erkennen van emoties

>Stellen van grenzen

>Omgaan met (groeps)druk en stress

>Zelfbeheersing

>Doorzetten

>Persoonlijke integriteit

 

Er zijn drie vormen van aanbod binnen het Sport Zorgt Sneek! programma:

1. Algemeen wijksportuur

Wijkgericht worden vechtsportlessen aangeboden waarin jongeren gratis kunnen kennismaken met bijv. Karate, Boksen of Kickboksen evenals de voordelen die (vecht)sport met zich meebrengt; zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. Steeds in een andere wijk.

2. Vechtsport plus

Vechtsport wordt 'zo normaal mogelijk' aangeboden aan jongeren met lichte tot matige gedragsproblemen. Begeleiding vindt plaats door een docent die aanvullend is geschoold en specifieke begeleiding op gedragsthema's kan leveren. Het aanbod gaat zoveel mogelijk samen met bestaande lessen zodat doorstroming naar reguliere lessen kan plaatsvinden.

3. Vechtsport met een missie

Indicidueel of in kleine gelijksoortige groepen wordt expliciet en doelgericht gewerkt aan agressieregulatie en/of verbetering van sociale weerbaarheid. Sport is hierbij een middel om de jongere te bereiken. Doorstroming naar Vechtsport plus is mogelijk, maar kan net zo goed naar ander aanbod van een andere club.

Verschillende (jeugd)zorg-, en onderwijsorganisaties uit de gemeente zijn verantwoordelijk voor de doorverwijzing van de jongeren en zorgen voor de integratie van de aanpak in de begeleiding en behandelplannen van de jongeren.

Meer informatie over het Sport Zorgt Sneek! programma? Neem contact op met info@sportclubfenf.nl