Taiji Masterclass

Vanaf oktober 2006 is Sportclub F en F The Inner Way i.s.m. Stichting Activity Foundation, Healing Centre F en F, Harth Foundation en het Buqi instituut gestart met een Taiji Masterclass. Doelstelling is om wekelijkse Taiji lessen te organiseren om zo de deelnemende cursisten verder te bekwamen in Taijiquan, Taijiwuxigong en Taiji Jin. Bij voldoende bekwaamheid en geschiktheid kunnen cursisten doorstromen naar onze lerarenopleiding. De Masterclass lessen vinden plaats op woensdagochtend van 09.00-12.00 uur.

Graag vragen wij hier om jullie aandacht voor onze Taiji Masterclass omdat er onder reguliere T'ai Chi leden wellicht mensen zijn die de stap naar de Masterclass zouden willen overwegen, maar niet precies weten wat de Taiji Masterclass is en inhoudt. Het is namelijk niet zo, dat je per sé een vergevorderd T'ai Chi lid van Sportclub F en F The Inner Way moet zijn. Ook mensen met totaal geen T'ai Chi ervaring kunnen instromen in de Masterclass. Bovendien is het mogelijk om op iedere gewenst moment in de Masterclass in te stromen.

Voor wie is de Taiji Masterclass?

In principe voor iedereen die een diepgaander inzicht in de verschillende onderdelen wil verkrijgen. Echter, we onderscheiden interne en externe studenten.

Interne studenten:

 • Dit zijn leden van Sportclub F en F en zijn minimaal 5 jaar (T’ai Chi) lid van Sportclub F en F
 • Volgen wekelijks de T’ai Chi lessen
 • Zijn frequent deelnemer van onze T’ai Chi workshops (min. drie per jaar)
 • Hebben een toelatingsgesprek met de leiding van Sportclub F en F
 • Hebben de mogelijkheid tot versnelde doorstroming naar lerarenopleiding

Externe studenten:

 • Dit zijn (niet)(T'ai Chi)-leden van Sportclub F enF
 • Kunnen als aspirant-lid toegelaten worden tot de Taiji Masterclass
 • Hebben een aspirant-lidmaatschap voor de duur van 3 jaar
 • Krijgen de mogelijkheid wekelijks Taiji lessen te volgen
 • Zijn verplicht tegen betaling deel te nemen aan de Taiji workshops van Sportclub F en F
 • Hebben een toelatingsgesprek met de leiding van Sportclub F en F
 • Hebben de mogelijkheid door te stromen naar de lerarenopleiding nadat de duur van het aspirant-lidmaatschap is verstreken.

Waarin bekwaam je je tijdens de Taiji Masterclass lessen?

Tijdens de Masterclass ligt de nadruk op een drietal onderdelen:

Taijiquan (de T'ai Chi vorm)

T'ai Chi is van oorsprong bedoeld als vechtkunst. Strijders oefenden staande houdingen uit om zo hun “dantian” (energiecentrum) te activeren. Wanneer de datiankracht uiteindelijk vrij door hun energiekanalen vloeide, konden bekwame vechters leren, deze kracht uit hun lichaam te sturen en zo te gebruiken om tegenstanders te bevechten, zelfs op een afstand. 

Taijiwuxigong

Tegenwoordig is het doel van Taijiquan verschoven van vechten naar het bevorderen van gezondheid en de behandeling van ziekten. De krachten die je hiervoor kunt aanwenden, zijn echter exact hetzelfde gebleven. Beoefening van T'ai Chi is goed voor lichaam en geest. Het helpt blokkades in de energiekanalen los te maken en de circulatie van de interne vitale energie te optimaliseren. Dit brengt balans in de regulerende werking van lichamelijke functies, waardoor gezondheid en welzijn  toenemen.

Taijiwuxigong is een energetisch zelf-healingsysteem en biedt de mogelijkheid om dit natuurlijk evenwicht terug te vinden, zowel op fysiek, als op emotioneel vlak, door het leren gebruiken van spontane beweging. Spontane beweging ontstaat door de aangeboren levenskracht (dantiankracht) te combineren met de aardekracht. 

Taiji Jin

Wanneer een student op de juiste manier oefent, kan hij/zij spontane beweging ervaren. Dit stimuleert het reinigen en openen van de energiekanalen in het lichaam. De functie van de technieken is het opwekken en cultiveren van de TaijiJin, de zgn. Taiji-krachten. De belangrijkste krachten om te ontwikkelen zijn vibratiekracht, spontane bewegingskracht en mentale kracht. Zij vinden hun toepassing in gevechtssporten, maar kunnen ook zeer goed gebruikt worden voor zelfbehandeling en de  behandeling van anderen.

Inschrijving, kosten en verdere informatie

Bij belangstelling voor deelname aan de Taiji Masterclass kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van Sportclub F en F The Inner Way en kunt u een intakegesprek plannen. Tijdens het intakegesprek, wordt o.a. ingegaan op motivatie en ambitie. Het intakegesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens dit gesprek vult u een intakeformulier in. Het intakegesprek mondt uit in een advies, waarna in positief geval de Taiji Masterclass inschrijfformulieren worden uitgereikt en ingevuld. De kosten voor interne studenten bedragen € 82,50 per maand. De kosten voor externe studenten bedragen € 137,50 per maand. De contributiebedragen worden voldaan via machtiging, desgewenst op maandbasis, jaarbasis (5% korting) of driejaarlijkse betaling (10% korting).

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Sportclub F en F The Inner Way: 0515-432030 of via info@sportclubfenf.nl