The Inner Way Coaching

The Inner Way coaching is een effectieve manier om individuen, teams en organisaties, vooruit te helpen.

Het vindt zijn oorsprong in onze Harth filosofie. De persoon staat daarin centraal, in samenhang met al haar relaties. Zonder te oordelen, jezelf kunnen en durven te zijn, in iedere situatie. Waar opleidingen, begeleiding, trainingen en trajecten meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis en/of vaardigheden, het “genezen” van problematiek of het leren omgaan met alles en iedereen, focust The Inner Way coaching zich op jou als persoon. Hoe je je kwaliteiten kunt inzetten, je je ontwikkelpunten durft aan te pakken en om om te gaan met jezelf ten opzichte van alles en iedereen om je heen. Dat kan zijn ten opzichte van jouw werkplek, in je relatie met collega’s of in de privésfeer, maar ook op het sportveld of in de maatschappij waarin we leven.

Je werkt aan:
· de ontwikkeling van duurzaam effectief gedrag
· het creëren van bewustzijn
· het krijgen van zelfvertrouwen
· het simpelweg meer waarderen van jezelf

Er wordt uitgegaan van de persoonlijkheid en leerbehoefte. Die basis wordt samengebracht met het uitwisselen van kennis en ervaringen waaruit wij jou kunnen inspireren om vooruit te komen, in harmonie met je omgeving en de huidige situatie.

Meer info?

Stuur een mail met jouw aanvraag naar info@sportclubfenf.nl !