Management, Training & Coaching (MTC)

Vitaliteit van mens en organisatie is anno 2023 kenmerkend voor een inspirerende en succesvolle onderneming. Zo’n organisatie besturen is eigenlijk topsport bedrijven.

Het Management Training en Coaching programma van F en F THE INNERWAY COMMUNITY biedt organisaties kansen om topfit te ondernemen. De werkzaamheden worden gecoördineerd en uitgevoerd door Frank Liew-On, grondlegger van F en F THE INNER WAY COMMUNITY en specialist op het gebied van management, coaching en visie ontwikkeling. Waar nodig zullen zij de diensten van derden inschakelen voor een passende oplossing.

De doelen

· Mensgericht - iedereen is waardevol

· Relatiegericht – samenwerking

· Kennisgericht – uitwisseling

· Ervaringsgericht – verrijking

· Omgevingsgericht - harmonie

 

Co-ondernemen

F en F THE INNERWAY COMMUNITY is niet winst gedreven, maar waarden gedreven. F en F THE INNER WAY COMMUNITY wil samen met u gaan ondernemen op basis van wederzijds vertrouwen en het gunnen van ‘business’ aan elkaar. Co-ondernemen bestaat onder andere uit het begeleiden van praktische zaken in uw onderneming. Bij het ontwikkelen of aanpassen van uw Bedrijfsstrategie wordt u als ondernemer op een innovatieve manier ondersteund door het team van F en F THE INNER WAY COMMUNITY. Co-ondernemen kan tot stand komen als er een langdurige relatie wordt opgebouwd tussen u en F en F THE INNER WAY COMMUNITY.


F en F THE INNER WAY COMMUNITY

Is een community van gelijkgestemden, die een ontwikkeling wensen te doorlopen die leidt tot balans en beheersing van zichzelf en t.o.v. de maatschappij.

 

Abonnementen

Het concept Management Training en Coaching is ontwikkeld door F en F THE INNER WAY COMMUNITY. Waarden-gedreven ondernemen is een mooi en vernieuwend concept. Toch is er geen ontkomen aan dat er ook bij F en F THE INNERWAY COMMUNITY brood op de plank moet komen. Daarom is er een verdienmodel ontwikkeld met verschillende abonnementsvormen. Deze zijn afgestemd op uw persoonlijke behoefte om maandelijks gebruik te maken van de dienstverlening van F en F THE INNER WAY COMMUNITY. We onderscheiden een Light, Excellent of Premium abonnement. Inhoud van het abonnement kan ingevuld worden met Management Training en Coaching. Waarvoor u ook kiest, u heeft altijd de zekerheid van vaste kosten en u komt nooit voor verrassingen te staan.