Voelen, Ervaren en Deelnemen binnen een kader van Vriendschap, Samenwerken, het Uiterste en de Waarheid. Dat is de filosofie van F en F The Inner Way. Het komt onder andere voort uit het gedachtegoed van het Kyokushin Karate. Het betreft niet-rationele aspecten, die elementair zijn in de grote verscheidenheid aan diensten (op lichamelijk en geestelijk vlak) van F en F The Inner Way.

Vertrouwenscontactpersoon

Voor iedere sportclub, is het van belang om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) te hebben. De VCP is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De VCP is eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon van Sportclub F en F The Inner Way:

Mevr. Willie Vis

t: 06-25064340